Zijn er mogelijkheden om gezamenlijk met anderen iets te doen zoals bv eten?

Bij elke locatie hoort een algemene ruimte waar je gebruik van kan maken. Hier wordt samen gekookt en kun je koffie drinken.