Voor ouders/verzorgers

Je wilt dat je kind goed in zijn of haar vel zit. Dat het leven loopt. Maar dat lukt niet iedereen. Soms kunnen jongeren vastlopen. Ondanks pogingen om het te veranderen, van de jongere zelf, de omgeving of hulpverleners. Het lukt dan gewoon niet om gezonde keuzes te maken. Dat kan voelen als een neerwaartse spiraal waar je niet uitkomt. Voor die jongeren zijn wij er. En daarmee zijn we er ook voor u, als ouder of verzorger.

Wat leren jongeren bij ons?
Bij Op de Proef geven wij jongeren een stevige basis voor het leven. Zij leren (weer) keuzes te maken die goed voor ze zijn. Jongeren leren erkennen dat zij problemen hebben en krijgen er zicht op. We zien dat jongeren tijdens het traject groeien in hun zelfkennis en meer vertrouwen in zichzelf krijgen. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen, hulp te vragen en hun problemen echt aan te pakken.

Wat doen wij anders?
Typisch Op de Proef en anders dan de meeste zorgverleners, is dat wij ├ęcht contact opbouwen. Ons traject leunt daarop: deelnemers en coaches vormen een hechte band en worden elkaars bondgenoten, van begin tot eind. Die steun en het vertrouwen in elkaar is essentieel om jezelf te kunnen openstellen, om te kunnen leren en te kunnen veranderen. We doen dan ook alle activiteiten met dezelfde groep.

U bent een belangrijk onderdeel
Als uw kind gaat deelnemen aan Op de Proef, neemt u als ouder of verzorger automatisch ook deel. U bent als naaste heel belangrijk in de verandering waaraan uw zoon of dochter werkt. We hebben dan ook niet alleen informatief contact met u, over het traject. Er zijn ook enkele belangrijke momenten in het traject, waarop u met uw zoon of dochter aan de relatie werkt. Die momenten worden door deelnemers en ouders/verzorgers als zeer waardevol ervaren.

Steun na het traject
Iedere overgang is onzeker, voor de jongere en voor u. Houdt de verandering wel stand? Lukt het om door te zetten? Na 12 weken Op de Proef gaan jongeren zelf verder en dat is spannend. Daarom is het fijn dat er terugkommomenten zijn, nadat het traject is afgerond. Wekelijks kunnen jongeren daar gebruik van maken, als ze dat willen. Bijvoorbeeld om even steun te vinden of te delen hoe het gaat.

Mocht er meer ondersteuning nodig zijn, dan stemmen we dat samen goed af. Als kleine zorgorganisatie kunnen we flexibel meebewegen en kijken we per persoon wat er op dat moment nodig is. We laten niet zomaar los!