Voor verwijzers

Veel jongvolwassenen die beschermd wonen (of hiervoor op de wachtlijst staan) hebben niet genoeg aan beschermd wonen alleen. Zij redden het niet om zich staande te houden, ondanks de begeleiding. We zien dat er dan een andere aanpak nodig is om deze jongvolwassenen echt verder te helpen. Die aanpak bieden wij met Op de Proef.

Assertiviteit, eigenwaarde en zelfkennis zijn belangrijk om je soepel te bewegen in onze maatschappij. Maar niet iedere jongvolwassene heeft die vaardigheden zomaar in huis. Diagnoses die jongeren hebben gekregen kunnen nog eens extra destimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor wat je doen. Ouders maken zich zorgen en zijn vaak terughoudend in het confronteren van hun kind met zijn of haar gedrag, uit angst dat hun kind afstand neemt of zichzelf iets aandoet. Hulpverleners gaan daar soms ook in mee. Zo kan een jongere zijn omgeving bewust of onbewust gijzelen. En alles blijft zoals het is: er is geen beweging.

Wat leren jongeren bij Op de Proef?
Op de Proef is een effectief, warm, liefdevol en confronterend programma. Het laat jongvolwassenen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag. Het leert ze dat zij zo regie terug kunnen krijgen over hun leven.  Het traject is gebaseerd op het Minnesota 12-stappenmodel en is eigenlijk te zien als een richtlijn voor het leven. Via deze effectieve, haast opvoedkundige aanpak werken we samen (de jongvolwassenen en de begeleiders) toe naar gezond gedrag.

Herstelgericht
Dit traject is gericht op herstel van de jongvolwassene, maar ook herstel van het contact met naastbetrokkenen.

Ambulant
De eigen leefomgeving is voor iedere jongere belangrijk. Daarom bieden wij ons traject ambulant aan. Deelnemers leren ‘nieuw gedrag’ in hun eigen omgeving en worden daar niet uitgehaald als dat niet nodig is. Onderbreking van school of werk is dus ook maar voor twee dagen per week, gedurende het traject.

Resultaten
Onze ervaringen zijn zeer positief. Met het traject willen we dat deelnemers steviger in de maatschappij staan en regie nemen over het eigen leven. Dat zij gezonde keuzes maken in hun leven. Na het eerste traject zien we dat dit bij de meeste deelnemers goed tot zeer goed is gelukt: zij hebben bijvoorbeeld school weer opgepakt of zijn gaan werken. Ook zien we bij de meeste deelnemers dat zij het contact met familie hebben hersteld of verdiept. Deelnemers ervaren meer levenslust en pakken gemakkelijker dingen op. Ze voelen zich zelfverzekerder en steviger.

We gaan de resultaten over de langere periode zorgvuldig monitoren. We kijken dan ook naar verandering in de noodzaak van intensieve zorg.

Aantal plekken
Ieder half jaar start een groep met maximaal 12 jongeren.