Indicaties

Indicaties

Jonge mensen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar die:

  • vastlopen in de huidige hulpverlening;
  • problemen hebben met onderwijs of geen onderwijs volgen;
  • een basisstevigheid missen om zich staande te houden op school of in het werk;
  • wonen in de omgeving Almelo of zelf van en naar onze locatie in Almelo kunnen komen

(Ook hulpverleners die vastlopen met hun hulp aan de jongvolwassene, kunnen zich melden.)

 

Contra-indicaties

  • In geval van verslaving: hij/zij moet de wil hebben om clean te leven. Soms is het nodig om eerst een detox-programma te doorlopen, voordat de jongvolwassene deel kan nemen aan ons traject.
  • Jongvolwassenen met een psychose of zij die rand-psychotisch zijn, kunnen te weinig profiteren van ons traject.
  • Jongvolwassenen die su├»cidaal zijn of zeer recent een su├»cidepoging hebben gedaan, kunnen wij niet de begeleiding bieden die zij nodig hebben.
  • Jongvolwassenen met agressieregulatie problematiek, omdat de veiligheid van de groep hierdoor in het geding kan komen.
  • Eetproblematiek die op de voorgrond staat.